De FUN Foundation wil de kwaliteit van leven van Gambiaanse jongeren verbeteren door scholen en kleine klinieken te realiseren, maar ook door ze de kans te geven om optimaal te sporten. Helpt u ons mee?

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe ambassadeur in Twente
We zijn blij met Peter van Meerten, die in Twente als ambassadeur van de FUN Foundation zal optreden. Met zijn voetbalschool Prosoc bereidt Peter kinderen en jong volwassenen met autisme, ADHD, een licht motorische beperking of gedragsproblemen voor op deelname aan het reguliere voetbal. Lukt dat niet, dan wordt ervoor gezorgd dat ze onderling kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Een geweldig initiatief!

ANBI-status toegekend: uw giften zijn aftrekbaar!
Met ingang van deze maand beschikken we over de ANBI-status. Dat betekent dat zowel particulieren als bedrijven hun donaties van de belasting mogen aftrekken. Goed nieuws voor u, goed nieuws voor ons - en vooral ook goed nieuws voor de mensen voor wie we het met z'n allen doen!

Bezoek aan Gambia
In februari gaat de FUN Foundation weer naar Gambia. Doel van de reis is onder meer:

het werven van nieuwe medewerkers voor de geplande kliniek en de school in Aljamdu
bespreken van samenwerkingsmogelijkheden met lokale stichtingen met educatieve doeleinden
continueren van de eerder opgezette train-de-trainersprogramma’s.