De FUN Foundation wil de kwaliteit van leven van Gambiaanse jongeren verbeteren door scholen en kleine klinieken te realiseren, maar ook door ze de kans te geven om optimaal te sporten. Helpt u ons mee?

LAATSTE NIEUWS

In februari gaat de FUN Foundation weer naar Gambia. Doel van de reis is onder meer:

het werven van nieuwe medewerkers voor de geplande kliniek en de school in Aljamdu
bespreken van samenwerkingsmogelijkheden met lokale stichtingen met educatieve doeleinden
continueren van de eerder opgezette train-de-trainersprogramma’s.